Bygga farstukvist

Bygga farstukvist - från skiss till färdigt bygge

 

Längre ned på sidan finner du min byggbeskrivning, dvs bild & text som beskriver hur vi gjorde när vi skulle bygga farstukvist sommaren 2007.

Bygga farstukvist – från skiss till färdigt bygge

På den nordöstra sidan av vårt hus har vi vår ordinarie ingång. Husets egentliga framsida vetter mot sydväst. Framsidan är försedd med en farstukvist, som i princip inte används. Ända sedan vi flyttade hit har vi saknat en farstukvist vid vår ordinarie ingång – inte minst beroende på, att man vid regn & snö inte kunnat stå där torrskodd med möjlighet att exempelvis ställa ned papperskassar utan risk för att botten skulle gå ur. Dessutom hade det ju varit härligt att kunna lämna hunden på farstukvisten medan man tar av grabben de leriga kläderna.

Tidigare hade vi en stentrapp gjord av murade gatstenar, modell stora. Den har fyllt sin funktion som trapp men har alltså inte erbjudit något väderskydd. Till saken hör, att höjden mellan tröskelplåt och mark är ca. 23 cm, vilket innebar att det inte gick att utnyttja bärlinor under golvreglarna (om man inte valde riktigt klena reglar). I likhet med altanbygget, byggdes först en ram av golvreglar, som pallades upp i våg för att därefter ”undergjutas”.

Vi har inte byggt in farstun och inte heller förberett för inbyggnad (trots bekantas rekommendation om detta) då vi primärt vill ha en väderskyddad yta som vi inte behöver tänka så mycket på när det gäller smuts och städning. Vill man dock ha en inbyggd farstu med möjlighet till uppvärmning etc. så är det ”bara” att först gräva ut, isolera och gjuta ett betongfundament. Sedan kan man kolla på våra bilder och komplettera med reglar och väggisolering etc.

Notera att staketet ännu inte tillverkats eller monterats. Inte heller har snickarglädje till de övre stolphörnen monterats. Det lär bli ett vårprojekt 2008.

Den inledande skissen gjordes med en taklutning på 27°. Verkligheten styrdes senare mot en 30°-gradig taklutning för att få en symmetri med det övriga huset. Råsponten sticker ut 40 cm utanför hammarbandet. Takfotens utstick utanför hammarbandet är 33 cm.


Pangpris på batterier till Ryobis 18 V  One+ maskiner!

På amazon.se kan du köpa 2-pack ersättningsbatterier 5,5 Ah för endast 630 kronor! Använder själv batterierna och är väldigt nöjd med funktion och drifttid. Batterierna är givetvis kompatibla med Ryobis 18 V One+ Lithium-laddare. Klicka på bilderna eller följ länken för att beställa >>

Ryobi 18V 5,5 Ah - 2 st batterier

Ryobi 18V 5,5 Ah - 2 st batterier


Väsentliga dimensioner/material till farstukvisten

Golvregel – Regel, impregnerat NTR – A – 45 x 95
Trallvirke – Impregnerat NTR – AB – 28 x 120
Stolpe – Impregnerat NTR – AB – 45 x 95 som limmats ihop till 90 x 95
Gjutbetong – Grovbetong – 25 kg säck
Formrör (för plint) – Ø 200
Vinkeljärn – 90 x 90
Balksko – 45 x 95
Stolpsko – 70 x 70
Trallskruv – HECO rostfria självborrande – 4,2 x 55
Ankarskruv – HECO förzinkad – 4,5 x 40
Virke för inklädnad av stolparna, gavelspets etc – Råplan 22 mm i olika bredder

 

Som Amazon-associate tjänar jag pengar på kvalificerade köp på amazon.se