Altantrappa

På byggahus.se har man också frågat hur jag gjorde den lilla altantrappan med två steg. Här kommer en schematisk skiss och beskrivning.

Altantrappa
Altantrappa

Dimensioner:
Stomme – 45 x 145
Steg – 28 x 120

De båda stegen är gjorda som en låda med regelram som stomme och trallvirke ovanpå. Vinklarna och gerningen blev lite spännande. Det övre steget vilar alltså på en nedre låda, som i sin tur ligger på underlaget bestående av packat grus. Hälften av det nedre steget ligger under mark. För att kunna lägga en ytterram runt om plansteget, skruvade jag en extra regel parallellt med sidoreglarna.

Orsaken till att jag har två reglar på höjden i den nedre lådan är, att min mark lutar så kraftigt att jag var tvungen att höja steget för att komma över marken i den övre delen av trappan (relativt marklutningen). Notera att jag skruvat ihop trappan med trallskruv och i största möjliga mån sett till att skruvarna i reglarna inte syns. Jag har skråskruvat reglarna inuti lådan.

Skissen visar schematiskt hur jag byggde mina ”lådor”. Oavsett måtten på din framtida trappa så handlar det alltså om att först bygga bottensteget och därefter minska måtten så att plansteget (där man sätter foten) blir behagligt att gå på. Vill minnas att jag minskade måtten 300 mm i djupled när jag byggde den överliggande lådan.

En sak att anföra mot min konstruktion är, att det går åt en del virke till bottenlådans mittre delar, som sedan inte används så att säga. Dock, om du gör en påtagligt större trappa än min, så behöver du bara regla upp och täcka med trall där det krävs. På så sätt erhåller man lådor utan en massa virke, som ändå inte trampas på.

Mitt sättsteg (lodräta delen mellan planstegen i en trappa) mäter 145 + 28 mm i höjd (regel med trall på).

Här kan du läsa om hur jag byggde altanstaketet.