© Peters Projekt

Bygga altan

Bildserie med bildtexter under de stora bilderna. Altanens mått är 8,5 x 4,5 meter.

[Dimensionering] [Krysstaket] [Altantrappa] [Partytält]

På den sydöstra sidan av vårt hus hade vi tidigare en sluttande gräsyta med några vinbärsbuskar, gräslök och rabarber. Ytan var i princip oanvändbar pga sluttningen och vi beslutade därför att bygga en altan med åtgång från vardagsrummet. I den tänkta dörröppningen satt ett fönsterparti med tre spröjsade fönster. Eftersom huset är ett gammalt timmerhus, visste vi inte säkert hur timret runt fönstret var ordnat. När vi rev ner innerväggen konstaterade vi till vår glädje, att den som tidigare satt in fönsterpartiet haft den goda smaken att ta bort timret ända ned till bottensyllen och stadga upp det hela med kilar och en kraftig ram av reglar.

Som du kommer att se gick jag tillväga lite bakvänt när det gäller plintgjutning etc. - allt för att slippa mäta och väga av i tomma rymden. Jag byggde helt enkelt en ram av golvreglar, som jag pallade upp. Under denna ram fäste jag de blivande bärlinorna för att sedan gjuta plintar under hela paketet. Observera att alla ytterplintar, både i sidled och i bak-/framkant, sitter indragna 600 mm från altankanten. Detta för att jag dels inte vill se plintarna genom spaljen, dels för att undvika att plintar/balkskor stör montaget av just spaljén (se skisser nedan).

För att därefter få ordning på underlaget, valde jag att lyfta av regelverket och sedan kratta till, täcka med geoduk och slutligen grusa.

Altanstaketet målades vitt två år efter bygget, vilket ramade in altanen på ett bättre sätt och resulterade i ett mer enhetligt intryck ihop med huset.
Dimensionering av bjälklag

Här finner du en Excel-tabell för dimensionering av bärlinor, golvbjälklag och spännvidder - klicka på Excel-ikonen

Vad jag förstår så har tabellen sitt ursprung i Thorstenssons Bjälklagstabell.

Om du vill ha en enkel beskrivning på hur tabellen kan användas, klickar du HÄR.

Här är två principskisser över mitt bjälklag. De visar bl.a. överhänget på 600 mm runt hela altanen. Notera att skisserna inte är kompletta vad gäller antalet golvreglar. Klicka på bilderna för större skisser över bjälklaget.

Skiss snett framifrån

 

 

Skiss rakt ovanifrån


 

Till toppen
Väsentliga dimensioner/material till altanen

Bärlina - Regel, impregnerat NTR - A - 45 x 195
Golvregel - Regel, impregnerat NTR - A - 45 x 145
Trallvirke - Impregnerat NTR - AB - 28 x 120
Stolpe - Impregnerat NTR - AB - 95 x 95
Stolplock - Galvad - 96 x 96
Staket/kryss - Impregnerat NTR - AB - 45 x 70
Överliggare - Impregnerat NTR - AB - 95 x 45
Byggtimmer - Impregnerat NTR - AB - 120 x 140
Spaljevirke - Impregnerat NTR - AB - 22 x 95
Gjutbetong - Grovbetong - 25 kg säck
Formrör (för plint) - Ø 200
Vinkeljärn - 90 x 90
Fransk skruv - Galvad - 10 x 40
Armeringsjärn - 12 mm

Altandörren köpte vi från Allmogefönster i Edsbyn.

Till toppen
Krysstaket

På byggahus.se har flera hört av sig angående hur vi gjorde vårt staket. Infogar därför en beskrivning av hur jag gick tillväga. Klicka på bilden för en större skiss av staketet.

Dimensioner:
Stolpe - 95 x95
Fräst överliggare - 45 x 95
Ram & kryss - 45 x 70

Stolparna har tagits ur för att kunna tryckas ned/på golvregeln och där fästas med vagnsbult. Vid altanens kortsida, med dubbla reglar i ytterkant, har jag tagit ur stolpen på två sidor för att kunna kila in den mellan reglarna (just hörnstolpen blev lite spännande att ta ur). Under golvtrallen har jag dragit ned stolpen en bra bit under golvregeln för att kunna fästa "bärreglar" för spaljen.

Snickrade först ramarna (drog ihop det hela med trallskruv), placerade kryssdelarna mot ramen och ritade av för urtagen. Dessa fräste jag ur med gersågen, låst till halva tjockleken. Många rekommenderar handsågning och sedan hammare och stämjärn (idag skulle jag också valt stämjärn pga möjligheten att fintrimma urtaget för bästa passform). När krysset var klart placerade jag det i ramen och skruvade fast från ramens yttersida. På det här sättet syns ingen av de skruvar jag använt för att skruva ihop ram & kryss.

Notera att kryssen längst ut i hörnena ser "skeva" ut pga att ramen ju inte är kvadratisk.

När staketet sedan skulle monteras startade jag i hörnet och fyllde på med ramar och stolpar. Ramarna drogs fast i stolparna med trallskruv - två uppe, två nere. Gillar skruv pga möjligheten att skruva isär hela konstruktionen vid ev. behov. Överliggaren skruvades fast med två skruv i varje ände, snett uppåt in i stolpen.

Glöm inte att räkna med stolparnas dimension när du dimensionerar staketet! Detta missade jag (fattar inte hur?!) och blev därför stående med en ram, som inte riktigt fick plats mellan fasaden och näst sista ramen. Kapade helt enkelt av krysset och fick en "trevlig, estetisk detalj".

Till toppen
Altantrappa

På byggahus.se har man också frågat hur jag gjorde den lilla altantrappan med två steg. Här kommer en schematisk skiss och beskrivning. Klicka på bilden för en större skiss av altantrappan.

Dimensioner:
Stomme - 45 x 145
Steg - 28 x 120


De båda stegen är gjorda som en låda med regelram som stomme och trallvirke ovanpå. Vinklarna och gerningen blev lite spännande. Det övre steget vilar alltså på en nedre låda, som i sin tur ligger på underlaget bestående av packat grus. Hälften av det nedre steget ligger under mark. För att kunna lägga en ytterram runt om plansteget, skruvade jag en extra regel parallellt med sidoreglarna.

Orsaken till att jag har två reglar på höjden i den nedre lådan är, att min mark lutar så kraftigt att jag var tvungen att höja steget för att komma över marken i den övre delen av trappan (relativt marklutningen). Notera att jag skruvat ihop trappan med trallskruv och i största möjliga mån sett till att skruvarna i reglarna inte syns. Jag har skråskruvat reglarna inuti lådan.

Skissen visar schematiskt hur jag byggde mina "lådor". Oavsett måtten på din framtida trappa så handlar det alltså om att först bygga bottensteget och därefter minska måtten så att plansteget (där man sätter foten) blir behagligt att gå på. Vill minnas att jag minskade måtten 300 mm i djupled när jag byggde den överliggande lådan.

En sak att anföra mot min konstruktion är, att det går åt en del virke till bottenlådans mittre delar, som sedan inte används så att säga. Dock, om du gör en påtagligt större trappa än min, så kan du bara regla upp och täcka med trall där det krävs. På så sätt erhåller man lådor utan en massa virke, som ändå inte trampas på.

Mitt sättsteg (lodräta delen mellan planstegen i en trappa) mäter 145 + 28 mm i höjd (regel med trall på).

Till toppen
Partytält

Inför ett kalas för ca. 40 pers. sommaren 2006, letade vi med ljus och lykta efter ett tält till altanen - antingen att hyra eller köpa. Tältmåtten stämde dåligt med altanmåtten - 4,5 x 8,5 meter. Dessutom var det inte helt billigt att hyra tält. Till slut fann vi dock ett tält med måtten 4 x 8 meter hos Harald Nyborg. Höjd till taknock ca. 3,5 meter. Vi betalade ca. 3.000 kronor för tältet inkl. bottenram.

Tältet sätts enkelt upp av två personer och det går dessutom att skruva fast i trädäcket om man önskar. I paketet ingår fötter för uppsättning på mjukt underlag. 2007 firade vi midsommar i hällande ösregn tillsammans med 14 gäster. Det hela blev mycket lyckat och mysfaktorn var hög under tältduken.

Eftersom vi inte önskar bygga in altanen, ser vi tältet som ett ypperligt alternativ när vi periodvis vill ha tak över hela bygget - kan rekommenderas. Dessutom har vi ju vårt lusthus alldeles jämte altanen om vi vill sitta under "riktigt tak". Tältbilder finner du nedan.

 Klicka HÄR för att följa hur vårt altanprojekt förlöpte. Missa inte den förklarande texten under varje bild.

Till toppen